Warunki płatności :

 

30 % wartości brutto po złożeniu zamówienia .

60 % wartości brutto  na 7 dni przed dostawą (usługą).

10 % po wykonaniu zadania lub dostawie sprzętu .

lub 45 dni od daty wystawienia faktury końcowej .

 

Gwarancja .

Na usługi lub  dostawę sprzętu gwarancja 24 miesiące .